ADMINISTRATIEF & BESTUURLIJK VVE BEHEER | UW VVE BEHEER GOED GEREGELD!

Onder het administratief beheer vallen de organisatorische aspecten. Denk hierbij aan het bijhouden van de ledenadministratie, het onderhouden van contact met de leden bij vragen, contact met een notaris of makelaar bij de verkoop van een appartement, of het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Als bestuurslid van een VvE weet u wat het besturen van u vergt. In ieder geval veel tijd en moeite. Het vraagt ook om deskundigheid op uiteenlopende gebieden. Soms heeft u behoefte aan advies bij lastige vraagstukken. Wij helpen u graag op weg.

LOGIQ VvE Beheer kent de formele kant van het appartementsrecht, maar is ook het aanspreekpunt voor uw praktische vragen en zorgt ervoor dat u het juiste antwoord krijgt.

ADMINISTRATIEF & BESTUURLIJK VVE BEHEER DOOR LOGIQ VVE BEHEER OMVAT DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN:

ADMINISTRATIEF BEHEER PROCES

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • Het opstellen van een concept agenda.
 • Opmaken van de definitieve agenda en versturen vergaderstukken.
 • Het versturen van uitnodigingen en volmachten voor de Algemene Ledenvergadering
 • Het organiseren en bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het opmaken en verzenden van de notulen na de Algemene Ledenvergadering
 • Het bewaken van de uitvoering van de actiepunten voortvoeiende ui de Algemene Ledenvergadering

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het verstrekken van gegevens aan potentiële
 • Het opstellen/wijzigen van een concept Huishoudelijk Reglement
 • Verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan de notaris
 • Versturen van een welkomstbrief aan nieuwe leden

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

BESTUURLIJK BEHEER PROCES
 • Het bijwonen van een bestuursvergadering.
 • Communiceren van bestuurswijzigingen naar de Kamer van Koophandel.
 • Opstellen van (wijzigingen in) Splitsingsaktes en Huishoudelijk Reglementen (HR).
 • Het adviseren van bestuur en individuele leden over overlast en niet-nakomen van regels en wetten.
 • Het adviseren hoe het bestuur toezicht houdt op het naleven van de bepalingen van de splitsingsakte en van het (huishoudelijk) reglement en van de door de vereniging genomen besluiten.
 • De monitoring van tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaren.
 • Het namens het bestuur optreden tegen overtreders.
 • Het namens het bestuur versturen van correspondentie.
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van advies.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

OVERSTAPSERVICE

Met de gratis overstapservice stapt u gemakkelijk over van uw huidige beheerder naar LogiQ VvE Beheer. Wij zorgen voor de opzegging van het contract en voor de overdracht van de administratie, bankrekeningen, archief en alle andere documenten.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

OPSTARTSERVICE

Bij het opstarten van nieuwe VvE’s werken we met vaste protocollen. Hierdoor wordt alles in één keer goed geregeld, zowel in juridisch, financieel als in technisch opzicht.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

ACTIVEREN SLAPENDE VVE'S

Het komt nogal eens voor dat een VvE door uiteenlopende redenen niet actief is. Hierdoor kan bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud in gevaar komen, de financiële administratie kan een reden van zorg zijn, of het gebouw zou on(der)verzekerd kunnen zijn. Daardoor loopt de kwaliteit van het gebouw achteruit en daalt de waarde. Wij hebben de ervaring om uw VvE op een snelle en slagvaardige manier weer nieuw leven in te blazen.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BEL ONS DAN OP +31 (0) 858 774 079