TECHNISCH BEHEER | UW VVE BEHEER GOED GEREGELD!

Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. Om dit goed te kunnen beoordelen komen wij regelmatig achter ons bureau vandaan om uw pand te monitoren. Door jarenlange ervaring in de woningbouw weten we waarover we spreken. Samen met u zorgen we er voor dat het complex in goede staat is en blijft. Als u een reparatieverzoek heeft, zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

TECHNISCH VVE BEHEER DOOR LOGIQ VVE BEHEER OMVAT DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN:

REPARATIEVERZOEKEN EN SCHADEMELDINGEN

Voor het aannemen en afhandelen van reparaties, schades en ander dagelijks onderhoud kunt u bij ons terecht. Wij geven geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud. Uiteraard heeft u de vrijheid om zelf voor een bedrijf te kiezen, bijvoorbeeld omdat u daar goede ervaringen mee heeft. Voor storingen en urgente meldingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

In het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) bepalen we de onderhoudsbehoefte van het gebouw en maken we de toekomstige uitgaven van het onderhoud inzichtelijk. Met een MJOP bent u in staat om de werkzaamheden in te plannen en kunt u de maandelijkse reservering ten behoeve van de VvE te bepalen. Het MJOP kunt u tevens gebruiken om de aanbesteding van werkzaamheden financieel te toetsen.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

TECHNISCHE OPNAME

Wij starten onze beheer activiteiten met een beginopname. Op deskundige wijze nemen we de staat op van het onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De beginopname vormt de basis voor de onderhoudsplannen.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

CONTRACTBEHEER

Wij ondersteunen u bij het aangaan of wijzigen van contracten met betrekking tot het beheer en onderhoud van uw gebouw en de installaties. Waar nodig geven wij u gevraagd en ongevraagd advies en selecteren wij leveranciers. Desgewenst kunnen wij ook een schoonmaakprogramma  opstellen en de uitgevoerde werkzaamheden controleren.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

VOORBEREIDING EN TOEZICHT (DIRECTIEVOERING)

De MJOB wordt door ons gedetailleerder uitgewerkt. Op basis van een inspectie controleren we wat er van het geplande onderhoud exact moet worden uitgevoerd. Wij maken een werkomschrijving of bestek en vragen meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan.

Vervolgens verzorgen we de bewoners communicatie en we begeleiden en houden toezicht op de werkzaamheden. Verder controleren we het uitgevoerde werk alvorens dit aan u wordt opgeleverd.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

INVESTERINGEN

Bij veel VvE’s leeft de wens om het complex te verfraaien (door bijvoorbeeld de entree aan te passen) of extra voorzieningen aan te brengen (zoals een video-installatie). Ook op dit gebied kunnen wij ondersteuning bieden en voorstellen uitwerken.

Heeft u vragen? Bel ons dan op +31 (0) 858 774 079.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BEL ONS DAN OP +31 (0) 858 774 079